Vakuum livnica
Zasnovano na vakuum tehnologiji
primenjenoj na izlivanje plemenitih
metala, bronze i njenih legura, čelika.
Naročitu primenu ima u zlatarstvu.

Na izlivenim komadima nema
poroznosti i vazdušnih rupica,
tako da su kopije identične.

Tehničke karakteristike:

Kpacitet pumpe: 11m3/h
Posuda od pleksiglasa

Širina: 560 mm
visina: 1350 mm
dubina: 450 mm

Zapremina dela za
vakumiranje: 1kg zlata
Vakuum livnica