Linija za centrifugalno livenje
VULKANIZER ZA IZRADU
OTISAKA U SILIKONSKOJ GUMI
Namenjena za livenje sitnih delova
od legure zamka-3 i zamka-5
pomoću centrifugalne sile
u silikonskoj gumi
Vulkanizer za izradu otisaka
Centrifugalna livnica
CENTRIFUGALNA LIVNICA
ELEKTRO PEĆ ZA
TOPLJENJE LEGURA
Zapremina lonca:
42 kg zamka ili tostula
Snaga grejača: 7,5 kW
Kontrola temperature vrši se
direktno u menijumu
sa sondom Ni-Cr-Ni
Peć za topljenje legura