Peć za kaljenje
Peć je namenjena za termičku
obradu metalnih delova.

Maksimalna radna temperatura 150° C.

Peć poseduje mikroprocesorski
regulator sa postupnim penjanjem
i zadržavanjem temperature
u 32 segmenta.

Vakuum livnica