Aparat za odstranjivanje gipsa
Aparat za odstranjivanje
gipsa posle livenja zlata u
zatvorenom prostoru pod
pritiskom od 100 bara.

Potreban je priključak
na vodovodnu
mrežu od 1,5 col
i strujnu od 220V 50Hz.

Aparat za odstranjivanje gipsa
Aparat za odstranjivanje gipsa