Peći za posebne namene
Peć radi na 1100°C, 24 sata
sa mogućnošću klaćenja
(mešanje sadržaja unutar peći)
iz 10° u 35°C
sa vremenskim klaćenjem
15 puta u minutu.
Peći za posebne namene
Peć za žarenje elemenata šupljeg zlata
Spoljašnje dimenzije:
350x350x2500

Radni prostor:
100x100x2000

Snaga grejača:
5,5kW
Peć za žarenje elemenata šupljeg zlata
Peć LPA-A100
Peć za livenje aluminijuma
za lonac A100
Tehničke karakteristike:

Snaga peći: 14kW
Radna temperatura u loncu: do 850°C

Mikroskopski regulator temperature