Peći za žarenje sa eliminatorom voska
Peć je namenjena zlatarskim
radionicama, za termičku obradu
u malim radionicama, za labora-
torijska ispitivanja materijala u
procesnoj tehnici, stomatološkim
ordinacijama. Dimenzije i tehnički
podaci prikazani su u tabeli ispod.
Peći za žarenje
TIP Radna
temp
Priklj Snaga
grej
Dimenz
PŽ - A 1100°C 220 V 1,5 KW širina 120
visina 120
dubina 150
PŽ - B 1100°C 220 V 2,7 KW širina 200
visina 120
dubina 300
PŽ - C 1100°C 220 V 3,5 KW širina 200
visina 160
dubina 300
PŽ - D 1100°C
1200°C
220 V
380 V
3,7 KW
4,5 KW
širina 200
visina 160
dubina 400