Destilatori
Destilacioni aparat služi za dobijanje destilovane
vode za farmaceutske i laboratorijske potrebe.

Destilatore proizvodimo sa kapacitetom vode 4, 6
i 10 lit/h. Svi delovi aparata urađeni su od nerđajućeg čelika No1.4301. Spojevi i priključci zalemljeni su mekim lemom. Spoljni omotač kutija urađen je takođe od nerđajućeg čelika i plastificiran radi lakog održavanja. Ceo uređaj je tako urađen i prilagođen za laku instalaciju i održavanje.
Destilator
Destilatori
TIP Kapacitet Snaga grejača Priključak
DL - 4 4 litre / h 3300 W / 220 220 V / 50Hz
DL - 6 6 litara / h 3 X 1750 W / 220 380 V / 50Hz
DL - 10 10 litara / h 3 X 2700 W / 220 380 V / 50Hz