Elektro-laboratorijske peći za žarenje
Peći za žarenje Peći za žarenje
Peć je namenjena za laboratorijska
ispitivanja materijala u procesnoj
tehnici, stomatološkim ordinacijama,
zlatarskim radionicama i termičku
obradu u malim radionicama.

Dimenzije i tehnički podaci prikazanu
su u tabeli pored.
TIP Radna
temp
Priklj Snaga
grej
Dimenz
PŽ - A 1100°C 220 V 1,5 KW širina 120
visina 120
dubina 150
PŽ - B 1100°C 220 V 2,7 KW širina 200
visina 120
dubina 300
PŽ - C 1100°C 220 V 3,5 KW širina 200
visina 160
dubina 300
PŽ - D 1100°C
1200°C
220 V
380 V
3,7 KW
4,5 KW
širina 200
visina 160
dubina 400