Digestori

Tehničke karakteristike

Digestor igra značajnu ulogu u ukupnoj sigurnosti laboratorija.
Aktivno štiti operatera od opasnosti udisanja otrovnih hemijskih supstanci i znatno smanjuje rizik od požara i eksplozije,zahvaljujući svojim učincima razrešivanja zapaljivih plinova i para.

Digestre radimo u dve varijante:

I varijanta .Radi se od dekapiranog čeličnog lima koji je plastificiran i spolja i iznutra.
II.varijanta .Radi se od prohronskog lima koji je spolja plastificiran radi lakšeg održavanja .

Dimenzije:

radimo digestre svih dimenzija po zahtevu kupca.
Digestor