Inkubatori (termostati)
Inkubatori Termostati
Mogućnost upotrebe ovih aparata
je veoma široka (biotehnika, botanika,
izologija, farmaceutika, kozmetika...),
ukratko, gde god je potrebno ispitivanje
procesa rada u opsegu od 25-70°C.

Ove aparate karakteriše mikropro-
cesorska kontrola rada, sa digitalnim
displejom za merenje temperature
u 0,1°C. Grejači kod ovog aparata
postavljeni su sa spoljne strane
komore sa svih strana tako da
omogućava tačan rad temperature
u komori u 0,5°C.
TIP Radni
prostor
Spoljne
dimenzije
Litara
IT - 33 širina 330
visina 330
dubina 300
širina 470
visina 557
dubina 470
33
IT - 50 širina 380
visina 380
dubina 350
širina 530
visina 620
dubina 450
50
IT - 70 širina 450
visina 450
dubina 350
širina 550
visina 700
dubina 450
70
IT - 100 širina 500
visina 500
dubina 400
širina 640
visina 750
dubina 570
100