Temperaturna komora
Precizan rad do 70°C.
Mogućnost ubacivanja novih
uzoraka i vađenja postojećih
u toku rada komore bez bitne
promene temperature.
Komora ima instaliran USB
prikljčak za komunikaciju sa
drugim uređajima.
Temperaturna komora

PRECIZNOST RADA KOMORE: 0,1°C

Temperaturne komoreTemperaturne komore