UV Sterilizator noževa
UV Sterilizator noževa

Model: UVSN – 30

Tehničke karakteristike

UV sterilizator koristi se za sterilizaciju noževa,testera,satara,masata i ostalog kuhinjsog pribora.
Upotrebljavaju se u mesarama,pekarama ,ugostiteljstvu i svim ostalim mestima gde je potrebna brza sterilizacija spoljašnjih površina,metalnih,staklenih, plastičnih i ostalih instrumenata gde nisu otporni na više temperature.
Optimalno vreme sterilizacije 10-15 min. koje je izloženo ultravioletnom zračenju talasne dužine 253,7 nm.
Spoljašnje dimenzije: 500 mm x 160 mm x 600 mm visina.
Radne dimenzije: 450 mm x 150 mm x 450 mm visina.
Zapremina:30 litara.