Vodeno kupatilo sa 6 radnih mesta
Vodeno kupatilo sa 6 radnih mesta

MODEL: WKP – 20

Tehničke karakteristike

- zapremina: 20 litara
- dimenzije radnog prostora: 500mm x 300mm x 150mm (izradjen od prohrona)
- u gornjem poklopcu urezano šest otvora za elenmajere od Ø 60,80 i 100 ml.