Parni sterilizatori
Parni sterilizator je namenjen za brzu sterilizaciju instrumenata, kanila, predmeta od stakla i tekstilnih materijala. Pogodan je za korišćenje u medicinskim i stomatološkim ordinacijama, kao i laboratorijama.
Parni sterilizatori Parni sterilizator
Prečnik komore:Ø 200
Visina komore: 225
Snaga grejača: 1700 W
Spoljašnje dim.: 330x330x350
Prečnik komore:Ø 170
Visina komore: 325
Snaga grejača: 1200 W
Spoljašnje dim.: 350x320x430