Destilator vode DL - 3
Destilator vode

Model: DL - 3

Tehničke karakteristike

- Urađen ceo od prohrona
- Snaga grejača 2 KW
- Proizvodi 3 litre na čas destilovane vode
- Može se kačati na zid
- Lak za čišćenje i održavanje