Vodena i uljna kupatila
Ova proizvodna linija sadrži dve serije aparata:
- vodeno kupatilo (WK) od 25°C - 95°C
- uljano kupatilo (UK) od 20°C - 200°C
Vodena kupatila Uljna kupatila Vodena i uljna kupatila
TIP Litara Temp. Grejač. Radni
prostor
Spoljne
dimenzije
WKP - 9 9 99°C 1000 W 200x223x150 400x325x300
WKP - 14 14 99°C 1200 W 320x300x150 420x400x300
WKP - 20 20 99°C 1750 W 500x300x150 600x400x300
WKP - 35 35 99°C 2400 W 500x300x200 600x400x350
WKP - 65 65 99°C 3500 W 750x350x250 850x450x400
Svi modeli vodenih i uljanih kupatila odlikuju se ovim karakteristikama:
- proizvode se modeli u 5 veličina od 5 do 45 litara (ostale radimo po zahtevu)
- preciznost: mikroprocesorska kontrola, digitlna sa i bez tajmera (1 min - 999h)
- dodaci koji olakšavaju vaš rad ( urađeni od nerđajućeg čelika )
- uzdignut poklopac na šarke koji sprečava kapanje kondezata u sadržaj posude koji se termostatira
- ravan poklopac sa različitim brojem otvora - koncetrini prstenovi
- razni držači prema zahtevu
- držači epruveta ( stalci )