Sterilizator sa UV zračenjem SUV - 15
UV sterilizator koristi se za sterilizaciju instrumeneta i manjih količina vode. Upotrebljavaju se u farmaciji, zdravstvu, kozmetici, laboratorijama, ugostiteljstvu i svim ostalim mestima gde je potrebna brza sterilizacija spoljašnjih površina, metalnih, staklenih, plastičnih i ostalih instrumenata gde nisu otporni na više temperature.
Optimalno vreme sterilizacije 10-15 min. koje je izloženo ultravioletnom zračenju talasne dužine 253,7 nm.
UV sterilzator