Negatoskop
Kohov lonac KCL-20

Model: VNG-550, VNG-700 i VNG-1100

Tehničke karakteristike

VNG-550 ( 550 mm x 450 mm x 125 mm )
VNG-700 ( 700 mm x 450 mm x 125 mm )
VNG-1100 ( 1100 mm x 550 mm x 125 mm )

Negatoskop se upotrebljava za pregled rendgenskih filmova.
Uređaj je napravljen od plastifikacijom zaštićenog dekapiranog-čeličnog lima.

Fluorescentni svetlosni izvori su tako raspoređeni i usmereni da omogućavaju ravnomeran osvetljaj po celoj svetlosnoj površini. Film se sklanja povlačenjem nadole. Negatoskop je opremljen svetlećim prekidačem i priključnim kablom. Predviđena je montaža na zid sa priloženim zavrtnjim,a može stajati i na ravnoj površini stola pošto ima gumene oslonce.