Suvi sterilizatori
Suvi sterilizatori Suvi sterilizator
Sterilizator toplim vazduhom namenjen je za
sterilizaciju instrumenata, staklenog posuđa,
praškastih materijala suspenzija i dr., kao i
za sušenje materijala. Sterilizator je proizveden
sa prirodnom cirkulacijom vazduha.

Na zahtev poručioca proizvodimo i sa ugrađenim
ventilatorom koji obezbeđuje homogenu tempe- raturu u radnim prostorima. Namenjen je za rad
pri temperaturnom području 50-220°C.

Sterilizator je opremljen sa elektronskim
termoregulatorom (sa digitalnim očitavanjem
zadate temperature i trenutne temprature)
digitalnim tajmerom (programiranje vremena
rada sterilizatora).
Sterilizator toplim vazduhom
TIP Lit Snaga Radni
prostOR
Spoljne
dimenzije
SSW 120 120 1800 W širina 650
visina 450
dubina 400
širina 800
visina 700
dubina 570
SSW 150 150 2100 W širina 720
visina 520
dubina 400
širina 870
visina 770
dubina 570
SSW 175 175 2300 W širina 770
visina 550
dubina 420
širina 850
visina 800
dubina 620