Sterilizator noževa VSN – 11
Sterilizator noževa

Model: VSN – 11

Tehničke karakteristike

VSN -11 radi na principu zagrevanja tečnosti za sterilizaciju do 90° C,sterilizator se koristi za: sterilizaciju noževa,testera,satara,masata i ostalog kuhinjskog pribora.
Upotrebljava se: u mesarama,pekarama ,ugostiteljstvu i svim ostalim mestima gde je potrebna brza sterilizacija spoljašnjih površina,metalnih,staklenih, plastičnih i ostalih instrumenata.
Regulacija temperature: tiristorska ( manuelna ).
Vreme rada sterilizatora određuje se digitalnim tajmerom koji automatski isključuje ceo uređaj posle isteka zadatog vremena.
Spoljašnje dimenzije: 380 mm x 140 mm x 380 mm visina.
Radne dimenzije: 300 mm x 120 mm x 320 mm visina.
Zapremina:11 litara.
Montaža: montira se na zid.