Kohov lonac KCL-20
Kohov lonac KCL-20

Model: KCL-20

Tehničke karakteristike

Kohov lonac je aparat cilindričnog oblika s poklopcem koji služi za frakcionu sterilizaciju. Centralni deo cilindra predstavljen je komorom sa rešetkom na dnu, na koju se stavlja materijal za sterilizaciju. Ispod rešetke nalazi se prostor za vodu sa grejačem, pa vodena para, koja se stvara, struji prema poklopcu. Ovaj aparat ima i termometar kojim se prati temperatura, a vreme sterilizacije se meri od momenta postizanja željene temperature.

U ovom aparatu se sterilišu hranljive podloge čiji se ingredijenti menjaju dejstvom temperature ključanja vode (šećeri, urea, želatin, itd). Sterilizacija se vrši 30-60 minuta tri dana zaredom, a u međuvremenu, podloga se stavlja u termostat da bi spore koje nisu uništene proklijale do sledećeg dana.